Χειρουργική Παχέος Εντέρου

Αν ένας ασθενής έχει πάνω από δύο σοβαρές κρίσεις εκκολπωματίτιδας που απαίτησαν νοσηλεία, συνιστάται κολεκτομή, η χειρουργική δηλ. αφαίρεση του τμήματος που πάσχει.

Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης εκκολπώματος ή / και κοπρανώδους περιτονίτιδας μπορεί ν’ απαιτήσουν τη δημιουργία προσωρινής κολοστομίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΙΔΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΩΝ

Οι «ανοικτές» κλασσικές κολεκτομές είναι τραυματικές επεμβάσεις που απαιτούν μια μεγάλη τομή στο κοιλιακό τοίχωμα, που επηρεάζει τη μετεγχειρητική παραμονή (7-10 ημέρες) και τη μετεγχειρητική ανάρρωση (περίπου 4-6 εβδομάδες).

Οι λαπαροσκοπικές κολεκτομές μέσω 4-5 μικρών τομών 0,5-1 εκατοστού, προσφέρουν μεγεθυσμένη έκθεση και επιτρέπουν τους ίδιους χειρισμούς με σοβαρά πλεονεκτήματα:

  • Μικρότερο χειρουργικό τραύμα.
  • Μικρότερη απώλεια αίματος.
  • Γρηγορότερη επαναλειτουργία του εντέρου.
  • Μικρότερος χρόνος παραμονής στο Νοσοκομείο.
  • Γρηγορότερη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.
  • Μια από τις μικρές τομές επεκτείνεται στα 4-6 εκ. στο τέλος της επέμβασης, προκειμένου ν’ αφαιρεθεί το τμήμα του παχέος εντέρου. Ο ασθενής κινητοποιείται την επόμενη ημέρα, με καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, σιτίζεται με υγρή και μαλακή δίαιτα την 3η μετεγχειρητική μέρα κι εξέρχεται του Νοσοκομείου με πλήρη επάνοδο στην καθημερινότητά του σε 10 ημέρες περίπου.

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετατροπής σε «ανοικτή» κολεκτομή είναι:

  • Ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα και ύπαρξη πολλών συμφύσεων.
  • Διαταραχές πηκτικότητας και λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων.
  • Σοβαρής μορφής παχυσαρκία.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search