Χειρουργική Κύστης Κόκκυγος

Η οξεία φάση συνίσταται στην παροχέτευση του αποστήματος, έκπλυση του τραύματος και στην επούλωση «κατά δεύτερο σκοπό» (ανοικτό τραύμα) με εργώδη μετεγχειρητική πορεία, καθημερινές αλλαγές, όπου ο ενδελεχής καθαρισμός του χειρουργικού τραύματος με νερό και σαπούνι και η διατήρηση του στεγνό με τοποθέτηση γάζας μέσα στο τραύμα, απομακρύνουν το ενδεχόμενο της υποτροπής.

Η χρόνια φάση συνίσταται στην αφαίρεση ολόκληρης της κύστης κόκκυγος, μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγιά τους και μπορεί να ακολουθηθούν οι παραδοσιακές χειρουργικές τεχνικές («ανοικτή», «κλειστή», «ημίκλειστη») με χρήση διαφόρων μορφών ενέργειας (Laser, RF, ψαλίδι υπερήχων).

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΥΣΤΗΣ ΚΟΚΚΥΓΟΣ (ΕΡSIT):

χρησιμοποιεί την ενδοσκόπηση για την ακριβέστερη χαρτογράφηση των συραγγωδών πόρων και των διακλαδώσεων τους. Η ακριβής και αναίμακτη εξαίρεση με χρήση ενέργειας (Laser, RF) των βλαβών μειώνει τα ποσοστά υποτροπής (˂ 5%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

  • ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ ΚΑΙ 3ΗD ΟΘΟΝΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ, ΤΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΑΛΑΔΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ.
  • ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ, ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΟΜΗΣ.
  • ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ, ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.
  • ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
  • ΜΙΕΩΜΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (˂ 5% ΕΝΑΝΤΙ 40% ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ).

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search