Κήλες Κοιλιακού Τοιχώματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΗΛΗ;

Ως κήλη ορίζεται η προβολή διαμέσου ενός χάσματος στο κοιλιακό τοίχωμα, ενός τμήματος ή ολόκληρου οργάνου της ενδοπεριτοναϊκής χώρας (λεπτό ή παχύ έντερο, επίπλουν, ουροδόχος κύστη κλπ). Το χάσμα αυτό μπορεί να υπάρχει εκ γενετής, να προέρχεται από κάποιο τραυματισμό ή από χειρουργική επέμβαση και οφείλεται σε χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης (χρόνιος βήχας, δυσκοιλιότητα, ανύψωση βαρών κ.α.)

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ;

Η αρχική μικρή προβολή προκαλεί μια μαλακή διόγκωση η οποία με τον καιρό μπορεί να λάβει σημαντικές διαστάσεις.

κήλη, κήλες, ομφαλοκήλη, βουβωνοκήλη, κιρσοκήλη, μετεγχειρητική κήλη

ΣΥΝΗΘΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΕΙΝΑΙ

α) δεξιά ή αριστερά του εφηβαίου (ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ, ΜΗΡΟΚΗΛΗ, ΟΣΧΕΟΚΗΛΗ όταν καταλαμβάνει και το σύστοιχο όσχεο στους άνδρες), β) στη μέση γραμμή της κοιλιακής χώρας (ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ, ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΚΗ ΚΗΛΗ) γ) προβολή δια του ομφαλού (ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ), ε) στη θέση μιας παλαιάς χειρουργικής τομής (ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΗΛΗ)

Η βουβωνοκήλη αποτελεί τη συχνότερη μορφή κήλης. Τα συνηθέστερα συμπτώματα που οδηγούν έναν ασθενή με βουβωνοκήλη στο γιατρό είναι η συνεχής παρουσία, ή η διαλείπουσα εμφάνιση διογκώσεως ή/και άλγους στην περιοχή. Κάποιες φορές όμως η κήλη είναι ασυμπτωματική και εντελώς τυχαία διαγιγνώσκεται κατά την εξέταση από τον χειρουργό.

Οι μηροκήλες αποτελούν το 5%-7% του συνόλου των κηλών. Απαντώνται πολύ συχνότερα στις γυναίκες και η συχνότητα εμφανίσεώς τους είναι μικρότερη από την αντίστοιχη των βουβωνοκηλών. Συνήθως εμφανίζονται σαν μια διόγκωση, με ελάχιστα συμπτώματα, κοντά στη μηροβουβωνική πτυχή.

Η πρόπτωση του ενδοκοιλιακού σπλάχνου λαμβάνει χώρα είτε στην περιοχή του ομφαλού (γνήσιες ομφαλοκήλες) είτε λίγο παρακάτω από αυτόν (παρομφαλική κήλη). Οι παρομφαλικές εμφανίζονται συνήθως στους ενήλικες, ενώ οι γνήσιες ομφαλοκήλες εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά. Οι κήλες των ενηλίκων οφείλονται σε προοδευτική, με την πάροδο της ηλικίας, χαλάρωση και άνοιγμα των κοιλακών τοιχωμάτων γύρω από τον ομφαλό. Συχνότερα εμφανίζονται σε γυναίκες και μάλιστα σε αυτές που έχουν κάνει πολλούς τοκετούς και είναι παχύσαρκες.

Η κιρσοκήλη αποτελεί την κυριότερη αιτία υπογονιμότητας, στειρότητας στον άνδρα. Μετά την χειρουργική αποκατάσταση η γονιμότητα αποκαθίσταται. Εμφανίζεται συνήθως στον αριστερό όρχι και πολύ πιο σπάνια στο δεξιό ή και στους δύο. Νέοι άνδρες αλλά και έφηβοι που αισθάνονται ελαφρό πρήξιμο ή αίσθημα βάρους ή και πόνο στο όσχεο ή στους όρχεις πρέπει να εξετάζονται από γιατρό.

Η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη προκύπτει έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κοιλιάς. Η πάθηση προκαλείται όταν το κοιλιακό περιεχόμενο προπίπτει μέσω της ουλής που σχηματίστηκε από προηγούμενη εγχειρητική τομή. Οι μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες έρχονται δεύτερες σε συχνότητα εμφάνισης, μετά από τις βουβωνοκήλες (10%-16%).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΚΗΛΗΣ

Παρατηρούμε μια προβολή μαλακών ιστών σε μια περιοχή του κοιλιακού τοιχώματος που ελαττώνεται με την κατάκλιση (ανατασσόμενη κήλη) και η οποία, ανάλογα με τη δραστηριότητα του ασθενούς, συνοδεύεται από διαφόρων βαθμίδων ενόχληση ή πόνο. Η ανάταξη μιας κήλης εξαρτάται από το περιεχόμενο που προβάλλει, το μέγεθος του στομίου του χάσματος κι από το χρόνο που βρίσκεται το περιεχόμενο εκτός του κοιλιακού τοιχώματος. Όταν μία κήλη δεν μπορεί να αναταχθεί ονομάζεται μη ανατασσομένη και συνήθως αποτελεί την κατάληξη μιας ανατασσομένης κήλης που, σε χρόνια βάση, εξέρχεται και εισέρχεται δι’ ενός χάσματος, δημιουργώντας συμφύσεις μεταξύ του περιεχόμενου και του στομίου (αυχένα) της κήλης. Μια μη ανατασσόμενη κήλη μπορεί να «περισφιχθεί», να στραγγαλισθεί δηλαδή το κηλικό περιεχόμενο σ’ ένα στενό στόμιο (περιεσφιγμένη κήλη), με αποτέλεσμα την ισχαιμία ως και τη νέκρωση αυτού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι κήλες αποτελούν ένα από τα συχνότερα προβλήματα που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση. Μια κήλη δεν αποκαθίσταται από μόνη της, χειροτερεύει με το χρόνο και απαιτεί επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση αν περισφιχθεί για ν’ αποφευχθεί εκτεταμένη εκτομή του οργάνου που περιέχει.

Από τη στιγμή που εντοπίζεται μια μαλακή διόγκωση σε κάποιο σημείο του κοιλιακού τοιχώματος πρέπει να τίθεται η υποψία ύπαρξης κάποιας κήλης, η οποία πρέπει να διερευνηθεί από Χειρουργό.

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι μια επέμβαση ρουτίνας, που χρησιμοποιώντας ειδικά μη απορροφήσιμα πλέγματα, ενισχύει   το κοιλιακό τοίχωμα, δίνει μόνιμη λύση και ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του Νοσοκομείου και την ίδια μέρα (One Day Clinic) ή το πολύ μετά την πάροδο ενός 24ώρου και μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search