Ρομποτική Χειρουργική

Τον Ιούλιο του 2000 το FDA ενέκρινε τη χρήση στη Χειρουργική του Ρομποτικού Συστήματος DA VINCI, που επιτρέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με ελάχιστα παρεμβατική τεχνική: ο Χειρουργός κάθεται σε μία κονσόλα ελέγχου ενός μηχανικού συστήματος βραχιόνων, που αποτελούν τα χειρουργικά εργαλεία του συστήματος. Αυτά εισάγονται πρωτίστως μέσω μικροτομών λίγων χιλιοστών στο σώμα του ασθενούς και διά ειδικών υποδοχέων (trocars), όπως ακριβώς και στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική. Στη συνέχεια, έχοντας τρισδιάστατη εικόνα από τη ρομποτική κάμερα, εφαρμοσμένη στον κεντρικό ρομποτικό βραχίονα, και μέσω ειδικών χειριστηρίων της κονσόλας, που επιτρέπουν εύρος κινήσεων όπως του ανθρώπινου καρπού, ελέγχονται οι υπόλοιποι βραχίονες στους οποίους συνδέονται πλήθος διαφορετικών χειρουργικών εργαλείων. Ο πλήρης έλεγχος συμπληρώνεται από ένα σύστημα πεντάλ της κονσόλας που ελέγχει την εστίαση της κάμερας και την κίνηση των βραχιόνων εργασίας.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search