Επεμβάσεις Ρομποτικής Γενικής Χειρουργικής

  • Αποκατάσταση κηλών κοιλιακού τοιχώματος, εσωτερικών κηλών (βουβωνοκήλη, κιρσοκήλη, κοιλιοκήλες, ομφαλοκήλη, μετεγχειρητικές κήλες)
  • Διόρθωση αχαλασίας οισοφάγου, διαφραγματοκήλης και γαστρο-οισοφαγικής παλινδρόμησης
  • Εκτομές κύστεων ήπατος, σπληνός, παγκρέατος, νεφρού
  • Ηπατεκτομές, παγκρεατεκτομές, σπληνεκτομή, επινεφριδεκτομή, εντερεκτομές, κολεκτομές
  • Σκωληκοειδεκτομή, συμφυσιόλυση, ειλεός
  • Κάθετη επιμήκης γαστρεκτομή (sleeve)
  • Παρακαμπτήριες επεμβάσεις παχυσαρκίας (by-pass)
  • Τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου νοσογόνου παχυσαρκίας
  • Χολοκυστεκτομή, διερεύνηση χοληδόχου πόρου, χολοπεπτικές αναστομώσεις
Recent Posts

Start typing and press Enter to search