Ρομποτική Χειρουργική

Τον Ιούλιο του 2000 το FDA ενέκρινε τη χρήση στη Χειρουργική του Ρομποτικού Συστήματος DA VINCI, που επιτρέπει την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με ελάχιστα παρεμβατική τεχνική: ο Χειρουργός [...]

Λαπαροσκόπηση

Στη δεκαετία του 90 η Λαπαροσκοπική Χειρουργική έφερε την επανάσταση στην παραδοσιακή «ανοικτή» χειρουργική: ενώ η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση γίνεται μέσα από μεγάλες τομές στην κοιλιά ώστε να [...]